Liên hệ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG PHÚ
Địa chỉ: 402 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: 08-35129430/35129431/35129437. Fax:0835129431
Website:   www.koscodongphu.vn

Hotline: Hồ Văn Kim Thịnh /  0903631716